Design

Din ”Call to Action” skall vara överallt

När vi designar vad vi idag främst kallar för landningssidor uppstår frågan var man bäst placerar sina ”call to actions” på sidan. Svaret är, enkelt nog, överallt. Låt mig prata lite mer om varför och vad jag menar med det.

Innan vi går in på var de skall vara, låt oss definiera vad en ”call to action” egentligen är. I grund och botten är en ”call to action” någonting som gör att besökaren konverterar på sidan. Exempelvis genom att klicka på en knapp, skicka in ett formulär eller ringa in. Din call to action är vad som får försöker få besökaren att göra vad du vill.

Olika personer behöver olika mycket övertalande

Din landningssida är designad och optimerad för konvertering (personer agerar på din call to action). En viktig sak att notera här är att olika personer kommer bestämma sig olika snabbt. De behöver olika mycket övertalande beroende på deras stadie i köpprocessen.

Exempelvis kanske en besökaren redan känner till mycket om ditt företag. Personen behöver därför inte övertygas så mycket om att den hittat rätt företag. Däremot kan personen behöva övertygas mer om produkten i sig.

Som kontrast till detta kanske en helt annan besökare kan alltid om den specifika produkten. Istället behöver denna övertygas om att den skall välja just ditt företag.

Det här är bara två exempel för att illustrera den viktiga principen: Olika personer bestämmer sig olika snabbt och på olika delar av din sida.

Olika ställen att bestämma sig på = många call to actions

Som tur är finns det ett lätt sätt att optimera för detta. Du lägger nämligen in fler call to actions (notera dock att de skall ha samma budskap) på sidan. Gör det möjligt och enkelt för besökaren att konvertera i det ögonblick de känner sig övertygade.

Någon kanske argumenterar att för många call to actions kan verka desperat. Balansgången mellan effektivitet och desperation kan visserligen vara fin. Gränsen ligger dock mycket högre än vad du tror. Nyckeln är att hitta en bra balans. Sannolikheten är större att en till call to action ökar din konvertering än tvärt om.