‹ Alla tjänster

Integrationer

Koppla samman system och webbtjänster för att automatisera, effektivisera och minska risken för mänskliga fel. Ni sparar alltså inte bara tid utan får en högre kvalitet.

Låt de olika systemen prata med varandra

Ägnar ni mycket tid åt att föra över data mellan olika system, i helhet eller delar?

Kanske flyttar ni manuellt kunder från CRM-systemet till faktureringssystemet? Bokförs ordrar från webshoppen manuellt av en redovisningskonsult?

En av teknikens stora fördelar är att vi kan automatisera delningen av datan mellan olika system. På så vis skickas rätt data, utan risk för mänskliga fel, till rätt plats helt automatiskt.