Digital marknadsföring

Varför du inte ska ta bort innehåll utan arkivera det istället

När du tar bort innehåll tappar du viktiga länkar. Arkivera det istället och markera det som gammalt.

När vi bygger webbplatser saknas ofta en funktion som webbredaktörer ibland är vana vid. Möjligheten att avpublicera innehåll har vi sällan med. Som regel bör du inte ta bort innehåll från din webbplats, utan välja att arkivera det istället.

Hela webben bygger på länkar. Vi navigerar runt och upptäcker nytt genom att någon har skapat en länk som leder oss vidare. Det är både grundstenen och det som är så fascinerande med internet.

Tar du bort innehåll tappar du viktiga länkar

Förhoppningsvis har ditt innehåll lett till att andra länkar till din webbplats. Oavsett om det är på egna webbplatser, i sociala medier eller till och med i tryckt material.

När du tar bort innehåll kommer besökaren med den nu gamla länken till en sida om att innehållet inte kan hittas. Och blir besviken.

Har du gjort ett bra jobb har du redan skapat en omdirigering till en annan sida. Kanske är den en bra ersättning med samma eller bättre information. Då har du inget problem.

Är den nya sidan sämre, eller bara svagt relaterad, får du främst två problem:

  1. Besökaren hittar inte informationen som den letade efter.
  2. Webbplatsen som helhet tappar i ranking i sökmotorer för ämnet.

Gammalt innehåll har ett arkivvärde

I regel har gammalt innehåll ofta ett arkivvärde. Även inom privat sektor. Det finns alltid en gräns när innehållet är så inaktuellt att det inte längre har ett värde. Men den ligger ofta långt bort.

Gammalt innehåll speglar ofta vad besökare kanske letar efter. Speciellt kort efter du gjort en stor förändring. Då kan det vara bättre att lägga information om vad som är nytt och leda vidare till det nya, istället för att ta bort helt.

Eftersom det gamla innehållet ofta har ett länkvärde kan det vara smart att behålla det för trafikens skull. Så länge den fortfarande är relevant. Att sedan leda vidare till relevant, nytt innehåll ger värde för webbplatsen och besökaren.

Tänk exempelvis på att alla artiklar från Aftonbladet från nittiotalet fortfarande går att nå på precis samma länkar även idag.

På intranätet kan du ta bort innehåll

Ett stort undantag är intranät. Ett intranät, per definition inte publikt, är mindre känsligt ur ett arkivperspektiv. På intranätet kan du med fördel ta bort och avpublicera det som inte längre är aktuellt. Så länge du följer några regler:

  1. Det är inte relevant med det gamla innehållet för exempelvis jämförelser eller under en övergångsperiod.
  2. Du har skapat en omdirigering till det aktuella innehållet.

Tänk på att ett intranät också har länkar. De är inte publika eller indexerade i sökmotorer, men de finns runt om i organisationen.

Alla dina länkar ska alltid fungera och leda någonstans. Gör du ett bra jobb ska besökaren aldrig via en länk komma till en sida som säger: ”Innehållet kan inte hittas.”

Arkiv
Radera inte, arkivera istället.

I offentlig sektor bör du tänka på arkivering och historia

Annat är det om du arbetar i offentlig sektor. Här har du ett betydligt större ansvar för arkivbeständighet.

Forskning och historia bygger på tillgängligt material. Raderas digitala publikationer försvåras mycket. Mycket av vår mest värdefulla forskning ligger i gamla böcker och tidningar. Föreställ dig att inget var tillgängligt. En stor del av förståelsen för samhällets utveckling skulle då gå förlorad.

Innehållet är dessutom en annan form av service. Den gamla versionen har i offentlig sektor ett mycket större värde i jämförande syfte. Det gäller såväl information som nyheter.

Så här bör du hantera gammalt innehåll

Inför istället bra strukturer för att hantera gammalt innehåll.

  1. Inför stöd i systemet för att markera innehåll som arkiverat.
  2. Visa upp tydligt upp information publikt för besökaren att innehåll är gammalt. Berätta varför det inte längre är aktuellt.
  3. Ge besökaren en länk till ny, uppdaterad information.
  4. Bryt aldrig några länkar. Behöver du ändå ta bort innehåll, skapa en omdirigering till en alternativ ersättningssida.