Digital marknadsföring

Vad är ditt främsta mål med din hemsida?

När vi börjar ett nytt webbplatsprojekt med en kund är det första vi diskuterar vad det främsta målet för webbplatsen är.

Vi gör detta främst av en anledning: Det får alla inblandade att samlas kring en gemensam vision. Redan från början tvingar det alla att tänka på slutprodukten och komma överens.

Att ha ett tydligt mål förenklar beslut

När du har ett tydligt mål satt blir det mycket enklare att ta beslut i projektet. Du kommer garanterat komma på eller hitta fräcka funktioner eller sätt att göra saker på under tidens gång. Om inte du, kommer någon annan som är inblandad göra det.

Med ett tydligt mål ser du till att hålla projektet på banan.

Detta leder ofta till ett hopkok av olika saker som inte smälter samman så väl. Här kommer det främsta målet in i bilden. Med detta kan du alltså fråga dig: ”Genom att lägga till X, kommer vi nå vårt mål bättre?”.

Fortsätt överväga det om svaret är ja. Men om svaret är ett tydligt nej, skrota idén och gå vidare.

Ett tydligt mål hjälper besökare

Som något av en självuppfyllande profetia hjälper ett tydligt mål även dina besökare genom att du kommer designa och arbeta mot att nå det. Sagt och gjort så har du plötsligt hjälpt dina besökare göra vad de vill också.

När du själv inte riktigt bestämt dig för vad webbplatsen egentligen är till för kommer dina besökare verkligen inte att förstå det. Besökarna blir då förvirrade, och det är det sista som du vill.

Ett klart och tydligt mål kommer istället lysa igenom på hela webbplatsen och hjälpa besökare att navigera och slutföra dina mål.

Vad är bra mål?

Nu kanske du ställer dig frågan vad ett bra mål egentligen är? Det beror på. Men det finns några ytterst vanliga mål som många tenderar välja:

Få besökare att kontakta oss

Huvudsakligen för mer komplexa transaktioner eller säljprocesser brukar målet för dessa företag (likt oss) att få kunden att kontakta dem så tidigt som möjligt. På grund av komplexiteten, och kanske av möjligheten till skräddarsydda lösningar, är det enklare och mer effektivt att en säljare guidar kunden och hjälper den med deras specifika frågor.

På dessa typer av webbplatser fokuserar vi oftast på tydliga ”call to actions”. Det vill säga, formulär eller knappar som gör det enkelt för besökaren att lämna deras information just precis där de bestämmer sig för att de är intresserade.

Köp någonting

För den vanliga e-handelswebbplatsen är det ingen större hemlighet att själva försäljningen är ett stort mål. Och webbplatserna är optimerade kraftigt för detta. Det kan vara så enkelt som att visa erbjudanden tydligt, minska hinder i köpbeslutsprocessen, eller en kombination.

Visa upp expertis

Ett annat vanligt mål för tjänsteföretag är att visa expertis genom sin webbplats. Vissa använder till och med sin webbplats mer som en utbildningsresurs än för att direkt dra in leads. De vet att besökarna kommer att konsumera det utmärkta innehållet, dela det vidare och sprida företags upplevda kunskap.

Detta är i grund och botten hur man bygger ett mer ”high-end” varumärke. Du försöker få kunden att desperat vilja arbeta med dig istället för tvärt om.