Ta kontroll över innehåll på din webbplats med innehållsmallar

Det absolut svåraste att få ihop på en webbplats är enligt min erfarenhet innehållet. Det viktigaste av allt är det svåraste. Varför? Jo, medan varje webbplats oftast byggs av en expert—en webbutvecklare—så brukar kunder själva i stor mån ta hand om innehållet. Vi känner alla igen känslan att bara börja skriva. Det är svårt och resultatet brukar bli att det drar ut på tiden.

Ett bra hjälpmedel för att ta kontroll över innehållet på din webbplats är en så kallad innehållsmall (eng: content template). Innehållsmallar hjälper dig att skapa en struktur för sidan, separera innehåll från utseendet och få en bättre översikt och förståelse för det innehåll som skall skrivas.

Vad innehåller en innehållsmall?

En innehållsmall skapar mer struktur än det som klassiskt finns i mindre CMS:er (content management systems). Där man i systemet vanligtvis återfinner en titel och ett stort fritextfält skapar innehållsmallen en striktare struktur för sidan genom att separera ut olika delar och därmed ge stöd

Används mallen i ett webbprojekt innehåller den oftast hjälpsamma kommentarer till fälten som beskriver vad det är för typ av text som skall skrivas, hur lång den skall vara och vad det är för känsla som skall skapas. Kommentarerna bygger alltså ett större sammanhang i den fristående strukturen.

Mallen innehåller också andra så kallade meta-fält som i sig inte är del av det publika innehållet men skapar sammanhang för den som skriver. Exempel på dessa är målgrupp/persona, sidägare (den som är ansvarig för att hålla den uppdaterad), språk (på en flerspråkig webbplats), kontext (hur texten visas och var), syfte (vad är målet för besökaren på sidan) och sidans länk.

Strukturen vi bygger med en innehållsmall gör det enklare för den som skriver att få perspektiv på sidan och dess mål, och på ett effektivt sätt kunna skriva innehåll som passar.

Förutom att vara ett utmärkt hjälpmedel för att komma igång att skriva och få mer kontroll över innehåller, hjälper mallen till att separera innehållet från utseendet vilket gör att det enklare kan återanvändas i andra former på exempelvis andra plattformar.

Exempel: En tjänstesida

En vanlig sida att ha på sin webbplats är en som beskriver tjänster. Som tidigare sagt brukar inte sidor i mindre CMS:er struktureras mer noga än ett fritextfält. Om vi använder vår egen tjänstesida som exempel så ser du snabbt att den egentligen är mer strukturerad än bara en massa text.

Varje tjänst har en titel, en beskrivning och de skall också få en Call To Action-länk där man kan läsa mer om tjänsten. Detta är ett genomgående tema för varje tjänst.

En sådan sida skulle alltså kunna, förutom meta-fälten, kunna ha följande fält, som repeteras för varje tjänst:

Sidtitel
Tjänster

Undertitel (två korta paragrafer som tar personan vidare mot syftet)
Ditt företag och webben kan göra underbara saker tillsammans. Vi har lösningarna för att få ditt företag att växa säkert med hjälp av digitala- och webbverktyg.

Tjänster

Titel (vad är det för tjänst)
Webbstrategi

Ikon (en representativ ikon för att spegla tjänsten)
Kugghjul (fa-cogs)

Beskrivande text (introducera tjänsten och väck intresse hos läsaren)
Företagande och webben har allt att göra med varandra. Trots detta pratar ledning och IT sällan samma språk. För att använda webben för att nå strategiska företagsmål och som en integrerad del i marknadsföringskampanjer behöver du en bra strategi. Vi är här för att hjälpa till.

Call To Action (skapa ett incitament att läsa mer om tjänsten genom denna text som tar formen av en knapp)
Läs mer om webbstrategi

Call To Action-länk (till vilken sida skall call to action-knappen länkas)
https://www.bernskioldmedia.com/sv/tjanster/webbstrategi/

Exempel på en innehållsmall

Här nedan kan du ladda ned ett exempel på en innehållsmall i Word-form som innehåller mycket av det som vi har tagit upp i detta inlägg. Ladda ned mallen här.

Tänk på att varje sida är unik när det kommer till själva innehållsdelen så ägna tid åt att strukturera upp och forma hur innehållet skall se ut. Ge även klara och tydliga instruktioner för att sätta mallen i ett sammanhang och hjälpa personen som skall skriva att hitta rätt.

Som en bonus får du inte bara mycket bättre koll på ditt innehåll, du tar även ett stort steg mot att göra det återanvändbart för fler plattformar och ställen än bara ett.