Digital marknadsföring

Skapa effektivare innehåll med storytelling

Vi kan inte hjälpa det. Vi älskar bra historier. När vi människor hör en berättelse händer någonting i våra hjärnor. Vi blir exalterade. Vi lyssnar. Och vi tar till oss berättelsen.

Tänk på alla TV-serier och filmer du har sett. Några har säkerligen berört dig djupare. Tänk tillbaka. Efter minst några av dessa har du känt dig som att du gärna var en del av berättelsen. Du härmar automatiskt känslorna och beteendena av huvudpersonerna i berättelsen.

Storytelling låter oss skapa samhörighet med läsaren

Genom storytelling skapar vi samhörighet med läsaren eller lyssnaren. I en artikel publicerad i Harvard Business Review (2014) delar Paul J. Zak ”Why Your Brain Loves Storytelling”. Han delar bitar från sin vetenskapliga forskning som jag skall bespara er detaljerna från.

Vad som spelar roll här dock är slutsatsen. Genom att ”skapa spänning genom berättandet” kan berättelsen hålla fast uppmärksamheten. När detta händer är det mer troligt att vi speglar känslorna och beteendena från berättelsen. Någonting mycket kraftfullt.

Dela varför någonting är viktigt på ett humant sätt

En del av förklaringen av varför storytelling fungerar så bra för innehåll är att ni vi berättar en historia så delar vi också med oss av varför någonting spelar roll i ett större perspektiv. Och vi gör samtidigt detta på ett humant sätt.

Oavsett om du säljer någonting till ett företag eller privatperson så kommer det alltid finnas en människa som skall fatta beslutet. Att tilltala dem med din egen berättelse av varför det du gör är viktigt för dig gör att det är mycket lättare att sälja.

Skriv som du pratar för att knyta ihop berättelsen

Om forskning och tidigare erfarenheter har lärt oss någonting om kommunikation i skrift är det att när vi skriver som vi pratar så är det så mycket mer effektivt. Det känns mer mänskligt. Mer personligt. Precis som din berättelse.

Storytelling är det bästa sättet att fånga din publiks uppmärksamhet. Oavsett om det gäller tal eller skrift kan vi människor helt enkelt inte låta bli en bra berättelse. Och kan vi sedan relatera till berättelsen så formar vi ett starkare band på ett sätt som är mycket lättare än alla andra metoder.

Nästa gång du skall skriva innehåll, varesig det är för en marknadsföringskampanj eller ett föredrag, prova storytelling. Dela med dig av din berättelse och ta publiken med dig.