Allmänt

Sessioner från WebCoast 2015

Med så få webbkonferenser i Göteborg är WebCoast en rolig tradition, som jag dessutom är involverad i hela året runt som utvecklare av webbplatsen. På efterfrågan blev det även i år ett antal sessioner, tre stycken varav två om webb och en om företagande och entreprenörskap.

Mätning av webb och digitala kampanjer

Förra årets session med samma namn var mycket popular och omtyckt. Årets version var i mångt och mycket samma, men uppdaterad med lite nyheter och nytt tänk. Det var riktigt roligt att se så mycket intresserade av ämnet, och ett nästan fullt 100-personers rum.

Slides från sessionen finns nedan, och en inspelning finns på Bambuser (tack till Christian).

Flerspråkig WordPress-website. Såhär gör du!

Idag är det allt mer viktigt att ha fler än ett språk på sin webbplats. Detta är ett ämne jag har talat en del om på konferenser och events den senaste tiden. Den tekniska lösningen är relativt lätt, men de taktiska och strategiska problemen som dyker upp är något man måste vara förberedd på.

Även denna sessions slides finns nedan och på Slideshare, och en inspelning finns även här på Bambuser i en del 1 och del 2 (tack Janne!).

En entreprenörs bekännelser

I andra sammanhang föreläser och skriver jag mycket om entreprenörsskap. Min inspirerande föreläsning med erfarenheter, lärdomar och historier från 10-års företagande brukar vara mycket omtyckt, och någonting jag kände kunde passa fint på WebCoast i år.

Slides från sessionen är inbäddade nedan och även denna finns inspelad på Bambuser, del 1, del 2 och del 3 (tack Michael).