Digital marknadsföring

Så sätter du en bra rubrik på ditt innehåll

Rubriker som berättar vad läsaren får ut av texten väcker intresse och drar klick.

Allt innehåll behöver en form av rubrik. Allt viktigare har rubriken blivit i digitala kanaler när den konkurrerande texten visas bredvid och bara är ett annat knapptryck bort.

Rubriken ska väcka intresse till läsning

Tåget rör sig mjukt genom landskapet. Du sitter med mobilen och slösurfar. Från den ena sidan till den andra. Genom rubrikerna tar du ditt beslut. Klicka, eller inte klicka?

Anledningen till att vi sätter en rubrik är att väcka intresse. Med en bra rubrik får du dig en läsare. I sin tur får läsaren en rättvis förväntning på vad hon ska komma att läsa.

En bra rubrik…

  1. Ger en rättvis bild av innehållet
  2. Berättar vad läsaren får ut av texten
  3. Sätter det viktigaste först
  4. Är tydlig och lättbegriplig

Vad får jag ut av innehållet?

Den kanske bästa tekniken för att skriva en bra rubrik är att sätta dig i läsarens sits. Läsaren vill veta en sak: Får jag svar på min fråga?

Därför ger bra rubriker en tydlig bild av vad texten handlar om. De lovar varken för mycket eller för lite. De är tydliga.

Att ge läsaren möjlighet att säga ”nej, den här texten passar inte mig” är lika viktigt som att få ett klick. Tydlighet och relevans är viktigt.

När du fokuserar på vad läsaren får ut undviker du klassiska överskrifter. En överskrift är kort och väldigt allmän. Du skulle exempelvis kunna se överskriften: ”Nya cykelregeln”.

Vilken regel? Var gäller den? Påverkar den mig? Vad är det som är nytt? Överskriften ger många fler frågor.

En riktig rubrik skulle istället vara: ”Högersväng vid rödljus för cyklister – nytt förslag i Stockholm”.

Rubriken är tydlig och enkel. Bor du inte i Stockholm kan du sålla bort den. Det är tydligt vad som blir konsekvensen, och dessutom att det bara är ett förslag.

Fiska
Fiska efter klick raserar ditt förtroende.

Undvik ”clickbait” – inget hände sen

”Här går tjejen över gatan—och du kan inte ana vad som hände sen”. Ett exempel på begreppet ”clickbait”. Rubriken blir ett bete som lockar oss ”dumma människor” till klick.

Vad tror du hände sen? Oftast inget speciellt alls. Men webbplatsen har fått ett klick, och det är de nöjda med. Kanske någon enstaka annonsvisning.

Problemet är att all tillit försvinner. När du klickade var du förväntansfull. När sidan laddade blev du besviken. Långsiktigt kommer du tycka allt mindre om den här källan, och din misstro öka.

En bra rubrik luras inte för att locka till klick. Berätta vad som är viktigt och väck intresset med det istället. Då får du en genuint intresserad och värdefull läsare.

Sätt det viktigaste först

Exemplet ovan visar också på fördelen med att sätta det viktigaste först. Dels blir det tydligare för läsaren, och dels passar rubriken bättre digitalt.

På de allra flesta sociala medier kapas långa rubriker efter ett visst antal tecken. Ofta ca 70 tecken. Även i Googles sökresultat är rubriklängden begränsad.

Har du möjlighet och tekniskt stöd kan du skriva särskilda rubriker för sociala medier som Facebook, samt för Google. Rubriker som tar hänsyn till längden.

Men ofta behövs det inte om du redan har en rubrik som är tydlig från början.

Som författare till en text är det lätt att glömma att läsaren inte vet vad du skrivit.

Glöm inte att läsaren kan mindre än du

Som författare till en text är det lätt att glömma att läsaren inte vet vad du skrivit. Själv vet du ju precis vad som står. Dessutom vet du allt som du kan men ändå inte skrev.

När det är dags att sätta en rubrik är det lätt att sätta en rubrik som passar den som redan läst.

Glöm inte bort att anledningen till att du skriver rubriken är för att få läsaren att läsa texten från första början.

Inled gärna med ”så” och ”därför”

På internet söker vi oftast efter svar på olika frågor. Vi har problem som vi vill lösa, och letar och söker efter svar. Hos sökmotorerna hamnar oftast en direkt fråga.

När du inleder din rubrik med ”så”, ”därför”, ”hur” och liknande ord, visar du att texten kommer ge en instruktion eller berättelse. Sannolikheten ökar att läsaren får hjälp och svar på sin fråga.

Därför är verb i allmänhet väldigt effektiva. Med verb har rubriken en handling. Den ligger närmre hur besökaren tänker jämfört med andra sätt att formulera sig.