Digital marknadsföring

Så här skriver du en bra nyhetstext

Med det viktigaste först ger du läsaren information på bästa sättet.

När du gick i skolan fick du säkert lära dig att skriva längre, resonerande texter. Du fick då med all säkerhet lära dig att disponera, alltså lägga upp, din text såhär:

  1. Inledning
  2. Beskrivning
  3. Avslutning

Ett klassiskt retoriskt upplägg. Först fångar vi läsaren (eller lyssnarens) intresse. Därefter berättar vi det matnyttiga vi har att säga. Till sist avslutar vi på ett gärna fyndigt sätt.

Det här fungerar däremot inte alls för nyheter.

Nyheter är annorlunda mot resonerande texter. De är korta och beskriver en specifik, viktig händelse. Utöver det viktigaste finns ofta övrig relaterad information som hjälper läsaren tolka och förstå.

En omvänd pyramid

Därför skrivs nyheter som en omvänd pyramid. Det viktigaste först, och sedan får allt annat följa i fallande prioriteringsordning.

Förr i tiden gjorde man så här för att det skulle vara lätt för redaktörer att bara kapa texter ifall de inte fick plats. Men principen håller än idag.

Bristen på överblick på skärmar är en av anledningarna till att läsare ofta bara läser en liten del av din text. Med det viktigaste först ökar sannolikheten till förståelse. Du gör läsaren och dig själv en tjänst.

Omvänd pyramid för nyhetstexter
En omvänd pyramid fungerar bäst för informativa texter

Pyramiden funkar för alla informerande texter

I själva verket är den omvända pyramiden en bra modell för alla texter som ska informera om viktiga saker. När du anar att läsaren bara vill ha ett snabbt svar. Börja med det viktigaste, så kan du lägga ut detaljerna efteråt.

Den engagerade läsaren kan fortfarande sätta sig in i allt. Läsaren med ont om tid får ändå ett bra svar på sin fråga.