När skall jag skicka mitt nyhetsbrev?

Nyhetsbrev är fortfarande en av de mest effektiva sätten att kommunicera med kunder. Varför? Jo, för att du i ett nyhetsbrev enbart skickar information till folk som har valt att få din kommunikation. De är redan intresserade. Ditt nyhetsbrev kan dock bli olika effektivt beroende på när i veckan och vilken tid på dagen du skickar det.

Genom att analysera hur effektiva dina nyhetsbrev är för dig, om du skickar på olika tider kan du själv komma fram till när i veckan, och vilken tid på dagen som är bäst för dig. Det kan dock vara skönt att ha någonstans att börja.

Vilken dag i veckan?

Först och främst är det viktigt att ha klart för sig att ingen dag i veckan är perfekt för någon. Det vi tittar på handlar om en relativt sett, bästa dag. MailChimp, ett företag som gör en riktigt bra tjänst för nyhetsbrev, har undersökt detta med hjälp av alla nyhetsbrev som skickas genom dem. De har kommit fram till att ingen dag är helt klart bättre än någon annan generellt sett. Det vi kan säga, rent allmänt, är att veckodagar är bättre än helger.

När i veckan som är bäst att skicka nyhetsbrev beror på innehåll och bransch. Exempelvis, har MailChimp funnit, fungerar utskick relaterade till hobbys och handel bättre på helgen än affärsrelaterat innehåll som fungerar bäst på vardagar. Kort och gott: Vi läser gärna mer om saker vi gör på fritiden, när vi har mer tid vilket vi har på helgerna.

Vilken tid på dagen?

När det gäller tid på dagen varierar det kraftigt. MailChimp har återigen funnit att den bästa tiden överlag är runt klockan 10 på förmiddagen i personens egen tidszon. Att dra nytta av verktygen som de flesta mailtjänster har idag att schemalägga för rätt tidszon är bra att utnyttja.

Detta beror självklart också på innehållet i nyhetsbrevet, där vi också ser precis som med veckodagarna, att hobbyrelaterade utskick läses innan och efter jobbet, och har en lite tidigare peak på morgonen än affärsrelaterade utskick.

Värt att notera är dock att det fortfarande inte för är en speciellt stor andel som klockan 10 är ”rätt tid”, enbart knappt 7%.  Kontentan blir alltså att det inte riktigt finns någon tid på dygnet som är klart bäst att skicka på, utan det rör sig om ett större tidsspann över dagen.

Demografiska skillnader

Ur sina data har MailChimp även tittat på olika demografiska skillnader. Påverkar i vilket land du bor när du läser mail? Hur gammal du är? Vilket yrke du har?

Du kan läsa vidare om yrkesskillnader och vissa andra demografiska skillnader i MailChimps inlägg om detta.

Sammanfattning

Gemensamt för alla dessa frågor, såväl de demografiska som när i veckan och på dygnet är att det finns små skillnader. Att vara medveten om din målgrupp är viktigt, och det är därför du bör testa dig fram med dessa resultat som en bra grund.

I grund och botten handlar det om att inse när din målgrupp är mottaglig för viss typ av kommunikation, alltså när de läser mail och skicka på dessa tider för att ditt nyhetsbrev skall bli mer effektivt. Skicka generellt sett på tidig förmiddag under arbetsvecka och prova dig sedan fram på olika tider för att lära dig mer om din målgrupp.

Källor

  1. John F 2014, Insights from MailChimp’s Send Time Optimization System. MailChimp, hämtat 20 juli 2014