Digital marknadsföring

Landningssidor: Vad är det, varför behövs de, och hur hjälper de SEO?

Vi pratar mycket om landningssidor idag inom digital marknadsföring. Landningssidor har vuxit från att bara vara en term inom webbanalys till att vara en framgångsrik teknik för konverteringsoptimering.

Det bästa är att det är en ”win-win-teknik”. Landningssidor är effektiva både för företaget bekom hemsidan, och för besökarens intressen.

Vad är en landningssida?

Traditionellt har termen landningssida (engelska: landing page) använts strikt för att beskriva den sida på en webbplats som besökaren ”landar på”, alltså först hamnar på. Dagens definition expanderar begreppet något.

Landningssidor är fortfarande de sidor som en besökare först kommer till, men är idag specifikt designade och kraftigt riktade sidor mot en viss målgrupp, tjänst eller sökord.

Målet med en landningssida är att göra beslutsprocessen enklare. Istället för att besökaren aktivt skall behöva söka sig runt på webbplatsen, kommer hen till en sida som är tydligt tilltalande. Besökaren får här all relevant information för att ta ett köpbeslut.

Varför är landningssidor så viktiga?

Besökare är lata. Det vet vi alla, om inte annat från vårt eget beteende. Vi vet också att vi inte tenderar att söka oss runt en webbplats för att övertyga oss själva om varför vi skall köpa någonting. Tvärtom förväntar vi oss att företaget skall sälja det till oss, och aktivt försöka övertyga oss.

Här finns ett viktigt svar till varför landningssidor fungerar så väl. De sammanställer relevant information på ett sådant sätt som traditionellt designade sidor på webbplatser aldrig egentligen gjorde.

Den koncisa men ändå uttömmande layouten av en landningssida är ideal för besökaren. Eftersom landningssidan kan både kan skumläsas översiktligt, och leda vidare till mer information när den efterfrågas, kan vi tilltala alla typer av köpare.

Hur hjälper landningssidor SEO?

Landningssidor hjälper sökmotoroptimering (SEO) genom att de är så smalt riktade. Grovt beskrivet är det lättaste sättet att ranka för ett visst nyckelord/sökord på Google att ha en sida som är optimerad för just ett nyckelord eller fras. Landningssidornas smala fokus, tillsammans med innehållsrika natur, passar därför bra.

I grund och botten utnyttjar vi de lätta metoderna att ranka på Google genom att skapa en massiv landningssida som har en högre chans att möta kriterierna som Google använder (åtminstone vad vi tror är kriterierna) för att bestämma vilka sidor som sinsemellan är bättre och sämre.

Sammanfattning

Sammanfattat är en landningssida bara begreppet för en mer omfattande och optimerad typ av sida som användaren först kommer till. Landningssidan är tydligt och specifikt optimerad och riktad mot konvertering och ett specifikt område. Det är detta som gör den effektiv och användarvänlig, samt tilltalande för sökmotorer som rankar den högre i resultaten.