The State of Video Marketing

Hur videos hjälper din marknadsföring

Under de senaste åren allt eftersom bredbandshastigheterna har ökat, har videos tagit en allt större plats på nätet. Videos har såklart en självklar plats i din marknadsföringsmix med. De har möjligheten att skapa viktiga band och bygga förtroende.

Vi människor gillar att se andra ansikten

Foton och videos delar samma egenskap här. Vi människor älskar att se ett annat, vänligt ansikte. Om en människa ler mot oss kommer vi automatiskt att projicera detta känslor med. Alltså, vid ett leende kommer vi börja känna oss glada.

Att ha ett ansikte där betyder att det finns någon som vi kan knyta an till och skapa ett band. Bygga en relation. Någon som är precis som oss och kan validera att produkten eller tjänsten är för oss.

Videos inger förtroende

Vi kan ljuga med text. Vi kan ljuga med foton. Videos däremot har de flesta däremot ett större förtroende för. Både du och jag vet att man såklart kan ljuga med videos också, men det anses spontant som mindre sannolikt. Vi åtminstone tror att genom att se och höra en annan människa på en video, kan vi utvärdera sanningshalten.

Ur ett marknadsföringsperspektiv är fortroende allt. Utan förtroende och ett band till den potentiella kunden kommer du inte att få sålt någonting. Videos är perfekta för att bygga förtroende. Använd dem.

Smartphone filming a concert.
Med smartphones är videos ännu enklare och vanligare än någonsin.

Röster för med sig information och känslor

Utmärkta copywriters gör sitt bästa för att förmedla information vackert i text. De lyckas också. Men även de bästa copywriters kan inte vinna mot en faktisk människa som pratar i en video.

Våra röster innehåller så mycket mer tonalitet än en text någonsin kommer att göra. I kombination med ett anikte kan en video visa ett helt spektrum av känslor. Detta hjälper till att bygga förtroende och skapa den där viktiga samhörigheten.

Rörelse fångar vår uppmärksamhet

Ett av människans kärnbeteenden är att uppmärksamma rörelser. Genom evolutionen har det varit bra för oss människor att upptäcka saker som rör sig. Än idag är det någonting som vi gör väl.

För marknadsföring är uppmärksamhet svårt från början. Vi tävlar hela tiden med nästan oändligt mycket andra saker om våra potentiella kunders uppmärksamhet. När vi väl har uppmärksamheten måste vi behålla den. Videos hjälper till.

Videos kommer fortsätta växa under 2017

Under hela 2016 har vi sett videos bli allt mer populära. Facebook har fortsatt att vikta upp videos i våra flöden och i deras algoritm. Både Instagram och Facebook håller just nu på att arbeta med både live-video och utseendet av inspelad video.

En sak är däremot helt säker. Videos har varit en viktig del av marknadsföring i år men kommer bli ännu viktigare 2017. Missa inte tåget!