Hur väljer jag rätt webbhotell?

En fråga som ställs ofta är vilket webbhotell man skall välja. Bara på svenska marknaden finns en uppsjö att välja mellan, och globalt sett är det ännu fler. Det finns inget svar som är perfekt för alla, utan det beror tyvärr på. Syftet med den här artikeln är dock att ge dig kunskapen och verktygen att kunna bedöma vad du behöver, och kunna göra ett eget val efter det.

Kort om webbhotellens affärsmodell

För att det skall vara möjligt att väga för och nackdelar måste man vara lite insatt i hur webbhotellens affärsmodell egentligen fungerar. Lyckligtvis är den förhållandevis enkel att förstå. Vi tittar här primärt på ett typiskt “delat webbhotell”, alltså ingen VPS eller dedikerad server, även om samma resonemang naturligtvis kan föras för VPS också.

Om vi lämnar support och kringliggande infrastruktur åt sidan och bara tittar på själva servern i sig så förhåller det sig i grova dra såhär:

Allt som behövs för att vara webbhotell är egentligen en server som du styckar upp i mindre delar, och säljer till kunder. Servern kostar X antal kronor i drift per månad och ju fler kunder ett webbhotell kan placera på samma server, desto mer pengar kommer de att tjäna.

Alla kunder på en viss server delar även på serverns resurser, det vill säga hårddiskutrymme, minne, CPU, bandbredd och så vidare. Ju fler kunder på samma server, desto mindre del av dessa kan varje kund (förenklat) ta del av. Vidare kan vi enkelt säga att, ju fler kunder på samma server, desto sämre “prestanda” får varje enskild kund.

Detta avspeglas generellt sett rätt direkt i priset. Ju fler kunder på samma server, desto lägre kommer priset generellt vara per månad, och vice versa.

Overselling – Ingenting är obegränsat

Om du tittar på ett typiskt webbhotellspaket och sedan jämför med en typisk dedikerad server inser du snabbt att det här inte går ihop. Precis som all form av kapacitetsbunden verksamhet, arbetar webbhotell med det som kallas för overselling.

De lovar helt enkelt mer än de kan hålla under premissen att ingen någonsin egentligen kommer uppnå de teoretiska begränsningarna för kontot. Och skulle detta hända, är det med säkerhet så att något annat resurstak som ofta regleras i villkoren nås först.

Kort och gott. Ingenting är obegränsat. Här kan vi till och med forma en regel för att fatta beslut om webbhotell. Det är inte relevant att jämföra ett webbhotell som ger 10 GB utrymme med ett annat som ger obegränsat med utrymme, och säga att det ena därmed är bättre än det andra.

Varför? Först och främst är det rätt osannolikt att du i sig behöver ens 10 GB utrymme, och dessutom är det obegränsade i praktiken även det begränsat. Det finns alltså ingen anledning att jämföra någonslags teoretiskt maxtak som du aldrig kommer att nå, eller till och med inte kommer att kunna nå.

Affärskritiskt eller hobbyprojekt?

En av de första sakerna att fundera kring när du väljer webbhotell är hur viktig siten är. Kan du stå ut med långsammare support? Hur är kraven på upptid? Gör det stor skada ifall sidan är nere en stund?

Alla dessa frågor kan sammanfattas under någon slags rubrik kring hur affärskritiskt det hela är. Ju mer affärskritiskt, desto mindre bör ett riktigt billigt alternativ i regel vara, enligt resonemangen ovan. För webbhotell betalar man faktiskt för kvalitet, som i regel direkt avspeglas i priset.

Vad har du för budget?

Inga bra beslut tas utan att fundera kring din budget. Det är helt rimligt att välja ett sämre webbhotell om det krävs för budgetens skull, om man samtidigt är medveten om de andra avvägningarna i prestanda som man då i regel tvingas göra.

Det skall sägas att för webbhotellskonton så talar vi inga stora summor. Du får ett bra delat webbhotell med bra prestanda för cirka 2000kr/år. Denna kostnad borde ärligt talat i ett företag inte kännas så stor, och enligt mig är det en summa som egentligen inte kräver så mycket att fundera kring.

Med det sagt är det en större summa för privata mindre projekt eller hobbysidor. Att då välja ett webbhotell som kostar hundralappar per år är naturligtvis fullt rimligt, men man bör alltså vara medveten om skillnaden i prestanda och justera sina förväntningar därefter.

Hur tung är siten?

Angående prestanda är en kritisk fråga även vad det är för typ av site du har. En liten personlig blogg kräver inte lika mycket av en server som en site med många besökare, avancerad funktionalitet och liknande. Här är det alltså vidare rimligt att göra avvägningen att ett billigare webbhotell kanske funkar helt okej, eftersom siten ändå inte kräver så mycket resurser.

Här skall förtydligas vad som menas med avancerad funktionalitet. Dels kräver vissa CMS i sig mer än andra i grundutförande, dels beror det starkt på vilka moduler och tillägg man utökar med.

Ur ett WordPress-perspektiv kan exempelvis nämnas att flerspråkighet med WPML, E-handel med WooCommerce och liknande betydande strukturella tillägg av WordPress kräver mer resurser av servern än en standardinstallation, och bör därmed placeras på ett bättre webbhotell.

Sammanfattning

I artikeln har vi först tittat på hur affärsmodellen för webbhotell, något förenklad, fungerar och konstaterat att priset för webbhotell i regel speglar den prestanda man får. Vi har vidare konstaterat att alla webbhotell jobbar med overselling i olika grad, det vill säga att de säljer mer än vad de egentligen har. Skillnaden mellan webbhotell är alltså ofta hur mycket overselling man arbetar med, vilket återigen i regel speglas i priset.

Vidare har vi tittat på tre huvudkriterier för att ta ett informerat beslut om vilket webbhotell man skall välja. Budgeten spelar självklart stor roll, även om det för företag inte i sig rör sig om några större summor. Hur affärskritisk siten är kanske är den absolut viktigaste frågan i relation till vad man skall kunna ställa för krav. Slutligen konstaterar vi att det självklart spelar stor roll vad det är för typ av site och att en liten personlig blogg i regel inte kräver lika mycket som en större, komplex webbplats.