Hur du påverkas av EUs momsändring för elektroniska tjänster 2015

Vid årsskiftet kräver nya direktiv gällande moms för elektroniska tjänster i kraft som i allra högsta grad påverkar dig som är e-handlare och säljer till privatpersoner inom EU.

Försäljning till EU har varit relativt enkelt och okomplicerat, speciellt till privatpersoner. Så länge en person inte angivit ett VAT-nummer vid köp har du helt enkelt lagt på den svenska momssatsen (25%) och varit nöjd där—upp till gränsbelopp (beroende på land) innan du behövt momsregistrera dig i det landet.

Många som har sålt mycket till kunder i olika europeiska länder har visserligen valt att tidigare momsregistrera sig i olika länder dit de haft mycket försäljning eftersom man då kunnat ta ut det landets momssats, och därmed kan konkurrera på lika villkor. (Svensk moms är bland de högre i EU.)

Köpare skall betala egna landets momssats

Från och med 1 januari 2015 ändrar sig däremot detta och det blir lite mer omständligt. Istället för att momsen skall redovisas i säljarens land, skall den nu tillfalla köparens land. Det betyder att en köpare i Tyskland skall betala tysk momssats (19%), en köpare i Storbritannien brittisk momssats (20%) och så vidare.

Du som säljare behöver alltså ställa om momssatser beroende på vilket land köparen befinner sig i. Som ett led i detta skall även försäljningen rapporteras till rätt land, och momsen betalas till rätt land.

Om vi ser till den grundläggande innebörden, är den i princip att du behöver vara momsregistrerad i vart och ett av de EU-länder du säljer till. Dock har man här valt att förenkla betydligt—då detta naturligtvis skulle bli fullständigt ohållbart.

MOSS-deklaration: ”Mini One Stop Shop”

Varje land i EU har inför en så kallad “Mini One Stop Shop” (MOSS). Detta är ett redovisningsverktyg som i Sverige finns hos Skatteverket. Om du inte vill momsregistrera dig i varje land, kan du som säljer ”elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster och sändningstjänster” till icke-momsregistrerade personer i andra EU-länder välja att registrera dig för den här tjänsten istället.

Denna MOSS-deklaration skall skickas in separat från dina andra deklarationer och uppgifterna lämnas för varje kvartal (senast den 20:e i månaden efter), precis som den periodiska sammanställningen. Beloppet i sig skall anges i Euro och gäller alltså enbart elektroniska tjänster, och alltså inga andra varor eller tjänster.

Sammanfattning

Handlar du med elektroniska tjänster och säljer till privatpersoner i andra EU-länder så behöver du förbereda dig på dessa förändringar som träder i kraft den 1 januari 2015. Du behöver förbereda ditt system och även registrera dig för MOSS (online hos Skatteverket), alternativt momsregistrera dig i varje land dit du säljer.

Läs mer

Som avslutning vill vi påpeka att, även om vi har koll på de viktigaste bitarna vad gäller juridik och redovisningsregler för försäljning och köp både online och offline, så är vi varken jurister eller auktoriserade revisorer. Om du känner dig tveksam till om du omfattas av dessa regler, eller undrar hur det skall införas, ta kontakt med någon som kan ge dig råd utifrån din verksamhet. Vi hjälper dig gärna, och kan ta in duktigt folk på denna bit.

Kort och gott: Vi tar alltså inget juridiskt ansvar för råd i detta inlägg, men hjälper dig gärna så att du får goda och rätt råd!

Vill du ha hjälp med att se till att ditt e-handels-system klarar av detta, och hjälp med att omsätta detta i praktiken för en e-handel, hör av dig till oss så hjälper vi till, och kopplar gärna ihop med revisionsråd.