Företagande

Hur automatisering hjälper företag

Automatisering sparar pengar på längre sikt som friar upp resurser för viktigare arbete.

Låt mig berätta om ett samtal jag hade nyligen med en av våra kunder över en lunch för några veckor sedan. Det var nyttigt för alla företagare.

De har expanderat kraftigt under de senaste åren och var på gränsen av vad de kunde hantera manuellt. De flesta register hölls i Excel och de gjorde massor av manuellt arbete. Fakturor var ofta fel (mänskliga faktorn) eller saknades.

Vi började prata om olika sätt att optimera deras system. Det tog oss inte länge innan vi insåg att vi kunde skapa en smidig, automatiserad process som kunde spara mycket tid och pengar.

Den automatiserade lösningen vi kom fram till var:

  • Kunder loggar in och skapar deras konton online. Därifrån kan de se alla fakturor, ändra sina uppgifter samt göra och se bokningar med förtaget.
  • När en bokning är gjord registreras den automatiskt i kundprofilen och för företaget.

Så här långt inget på tok för spännande, eller hur? Utifrån det här kommer de viktiga sakerna:

  • Varje månad hämtar vi automatiskt data från systemet och fakturerar automatiskt.
  • Fakturor och betalningar skickas direkt till bokföringen som de ska. Inget extra bokföringsarbete behövs.-
  • Genom smarta och automatiserade notiser känner kunderna att de har en närmre relation med företaget.

Allt eftersom företaget växer kan vi utöka det här till fler områden. I slutändan får vi två stora fördelar:

  1. Spara tid och pengar på lång sikt som friar upp resurser för viktigare arbete.
  2. Säkerställer att dataöverföring alltid är riktig. Eliminerar mänskliga faktorn i dataöverföring.

Den här artikeln skickades som oktober-utgåvan av vårt nyhetsbrev till våra kunder. Varje månad får våra kunder sammanfattade, viktiga insikter som de behöver inom digital marknadsföring.