E-handel

Från WebCoast: Skapa världens bästa e-handel

Idag har jag varit på WebCoast för att hålla i en fyratimmars workshop om hur man skapar världens bästa e-handel. Under workshopen gick jag igenom ett helt affärsperspektiv, från att ta fram en hållbar affärsidé till att gå igenom de e-handels-specifika tekniska svårigheterna, framförallt inom logistik och betalningslösningar.

Efter den mer tekniska och taktiska biten gick vi igenom både ett långsiktigt och kortsiktigt marknadsföringsperspektiv och strategier för att utveckla företaget genom att titta på bra, vanliga marknadsföringstekniker men även globalisering och kulturer för att växa internationellt.

Sessionen streamades live på Internetworld och kan ses i efterhand online tillsammans med alla slides.