Webbplattform för kampanjsiter

WPP

Webbplattform för kampanjsiter

Webbplattform för kampanjer som låter redaktörer skapa vackra minisiter snabbt utan djup webbkunskap.

Lanserad

mar 2017

WPP är en världsledare inom reklam- och marknadsföringstjänster, en av de ”stora fyra” reklamkonsortierna i världen. Deras affärsområde ”The Store at WPP” sysslar med reklam ur ett handelsperspektiv och ger insikter till de andra företagen i WPP-gruppen.

The Store at WPP släpper många rapporter, håller events och är allmänt mycket aktiva. Dessutom släpper WPP rapporter om de mest värdefulla varumärkena i världen och dess regioner varje år.

Allt detta innehåll behöver ett hem. Skapa små webbplatser för alla dessa saker tar både tid och kostar för mycket pengar. Vi fick uppdraget att ta fram en plattform som låter en redaktör hos WPP skapa dessa minisiter på ett effektivt och snabbt sätt.

För att lyckas väl behövde vi hitta ett sätt för en redaktör att båda skapa själva siten enkelt, underhålla den och klara av att designa den utan att ha djupa kunskaper inom webbdesign eller webbutveckling.

Det som driver WPPs kampanjwebbplattform är WordPress multisite. Det låter oss köra många, fristående siter, samtidigt som de delar på infrastruktur. Tekniskt blir underhållet mycket enklare. Samtidigt kan redaktören enkelt skapa nya siter.

Kraftfull, skräddarsydd upplevelse för att bygga sidor

Vi skapade varsamt ett skräddarsytt kampanjtema för WPP som heter ”Crux”, som tillsammans med kraftfulla specialbyggda moduler bygger ett helt eget sätt att skapa en sida.

Redaktören skapar sektioner som sedan kan läggas till på sidan i valfri ordning. Dessa sektioner kommer med förbestämda fält och alternativ för att skapa en balans mellan hastighet och designalternativ.

Tillsammans med förvalda designalternativ och ett särskilt utval av utseendestilar kan redaktörer fokusera på innehåll samtidigt som systemet hjälper dem med webbdesignen.

För helt skräddarsydda webbplatser har systemet dessutom möjlighet att lägga på egna teman som antingen bygger på, eller helt frångår kärntemat. Det är flexibiliteten hos WordPress multisite.

Flexibla moduler, nedräknare och e-postregistrering

I början av projektet satt vi ner tillsammans för att ta fram en lista av moduler som redaktören behöver för att bygga upp en sida. Under projektets gång har vi låtit listan växa en aning, och har arbetat med WPP löpande sedan lansering för att lägga till och justera moduler efter nya behov.

Redaktörer kan inte bara lägga till allmänna moduler som rutnät, rutor, bilder och gallerier. De kan också välja från kraftfulla moduler som e-postregistrering och nedräknare.

Nedräknaren är särskilt effektiv för alla typer av produktlanseringar där de olika modulerna kan ställas in så de visas eller dölja vid en särskild tidpunkt. Praktiskt och tidsbesparande för redaktören. Besökarens användarupplevelse förhöjs med en valfri klocka till nedräknaren.

Nästa Föregående