Modernisera bokföringsbranschen

Keeper

Modernisera bokföringsbranschen

Skräddarsydd företagswebbplats efter en rebranding.

Lanserad

feb 2017

Keeper var i en process av rebranding och namnbyte. Vi tog del i deras projekt för att hjälpa till med utvecklingen av deras nya webbplats.

Traditionellt har Keeper haft en svit med starka tjänster med bokförings- och ekonomitjänster till deras kunder. Den gamla webbplatsen var just det, gammal och speglade inte kvaliteten på tjänsterna som Keeper erbjuder.

Keepers goda rykte betyder att deras största problem inte är att attrahera nya kunder, utan att attrahera nya talanger. I en ekonomivärld som snabbt digitaliseras ville Keeper vara i framkant istället för att hamna efter.

Samtidigt som ett litet företag har Keeper begränsade resurser för sin webbplats. Begränsningar i mängden innehåll man hinner producera med begränsad tid skapar utmaningar.

Därför hade vi tre huvudmål. Först, säkerställa att webbplatsen speglar kvaliteten av tjänsterna till kunder. Sedan, skapa en flexibel innehållsstruktur som Keeper kan fortsätta att expandera. Därefter, spegla Keeper som en attraktiv arbetsgivare som omfamnar den digitala eran.

Efter en genomgång av målen och utmaningarna startade vi med att skapa en vision av ett nytt, digitalt hem för Keeper.

En flexibel, vänlig design

Den färdiga designen för Keeper är enkel, men färgglad och vänlig. I en bransch där kunder ofta hittar bilder av glada, leende människor eller andra irrelevanta generella företagsbilder, valde vi istället Illustrationer med komplementerande bilder där de passar.

Det behöver inte sägas att mobila enheter är livsviktiga i dagens webbvärld. Så är fallet även för Keeper. Deras nya webbplats är fullständigt responsiv och fungerar utmärkt i hela den stora mängden olika enheter.

En modulär WordPress-implementering

WordPress valdes som content management-system främst för sin flexibla grund och lättanvändbarhet. Vi skapade ett innehållsflöde för Keeper som låter dem arbeta intuitivt med innehåll på egen hand.

Keeper sällar sig till de många kunder som är nöjda med ett skräddarsytt, UX-fokuserat redigeringsflöde som vi skapar med grund i WordPress standardverktyg.

”Content Once”

Med grund i en ”content once” metodologi är webbplatsen modulär i sitt utförande. Innehåll skall enbart vara redigerbart på ett ställe för att sedan kunna användas där det behövs.

För att göra webbplatsen snabb att uppdatera för en redaktör, vars jobb inkluderar mycket mer än att hantera en webbplats, fokuserade vi arbetsflöden med innehållstyper.

Genom att ha inmatningsmallar och fördefinerade fält där det är möjligt, sparar redaktören värdefull tid och kan lita på att webbplatsen visar innehållet vackert hela tiden.

Nästa Föregående