Att skriva för webben – en introduktion för småföretag

Kommunikation är en av de svåraste saker att ta sig an. Det är dock precis det vi gör när vi skapar en webbplats. Vi vill kommunicera hur våra kunder kan gynnas av att använda just vår produkt eller tjänst.

De flesta småföretagen tenderar att se en webbplats enbart som en fin ram, plus ett stort område i mitten med massa text. Problemet med detta synsätt är att det placerar alldeles för lite vikt på själva innehållet. Innehållet är det viktigaste på webbplatsen!

Problemet

Skriva är någonting vi alla kan göra. Åtminstone är det någonting vi alla tror att vi kan göra. Det tekniska med att bygga en webbplats är dock någonting som inte är möjligt för gemene man. Av denna anledning brukar innehållet skrivas av någon som visserligen kan verksamheten väldigt bra, men utan kunskapen att skriva effektivt kommunikativt innehåll.

Tyvärr slutar det allt som oftast med en stor textmassa som inte gör någon kommunikativ nytta mot kunderna. Allt eftersom vi har mindre och mindre tålamod att läsa behöver webbplatsens innehåll få ännu mer kärlek och fokus.

Skapa en rymlig känsla

Vårt mål med innehåll skrivet för webben är att det skall ha en rymlig känsla på webbplatsen. Det betyder att texten vi skriver är tydligt kopplad till design, typografi och layout, inte bara ord.

Genom att kombinera korta paragrafer med en ren, läsbar design kan vi minimera känslan av bara en stor textmassa och locka läsaren till att fortsätta. På detta visset väcker vi intresse.

Kortfattat sagt, en rymlig känsla lockar besökaren att börja läsa ditt innehåll från första början.

Enkelt skrivet vinner

Dagarna när komplicerade texter och meningar var någonting att sträva efter är borta. Även inom den akademiska världen ser vi en rörelse mot enkelhet och tydlighet för att främja läsbarheten.

Språknörden inom mig är visserligen lite besviken över att behöva lämna ett mer komplext språk, som användningen av passiv röst istället för aktiv. Trots detta är det bara bra att texter blir mer lättillgängliga och enklare att förstå.

Vi skriver för att kommunicera och läser för att förstå. Kommunikation går inte bara en väg. Kommunikation är till och med vad lyssnaren (här: läsaren) gör. Gör vår (så kallade) kommunikation någon nytta om läsaren inte förstår den? Knappast.

Skriva för läsaren

Det är lätt att tappa bort sig i detaljerna när man beskriver sina egna tjänster, produkter eller sitt företag. Alla är vi rätt stolta över vad vi har skapat, och det med rätta!

På grund av vår stolthet tenderar vi att fokusera mer på våra framgångar och funktioner istället för nyttan för kunden. Detta leder till ineffektivitet.

När du skriver för webben behöver du verkligen sätta dig själv i läsarens position. Skippa den överdrivna användningen av ”vi”, omfamna storytelling och gör läsaren till en del av din historia. Se till att se vill vara med i den.

Framgångsreceptet

Om vi kokar ner allt det här så har vi en liten kort lista med viktiga punkter: Ett framgångsrecept. Genom att komma igång dessa när du som del av ett litet företag skriver för nätet, kan du se till att din webbplats blir mycket mer effektiv.

  1. Designa ditt innehåll. Se till att det har en rymlig och lättläst känsla.
  2. Skriv enkelt. Korta paragrafer, aktivt satsbruk, enkla meningsbyggnader och ordval betyder att din text är lättare att läsa och förstå.
  3. Tänk som läsaren. Kommunikation är vad lyssnaren gör. Gör läsaren till en del av den historia du berättar. Fokusera på deras problem och lösningen istället för detaljerna i din produkt.